• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Ông Trần Vũ Hoàng 0913633825
08.3941.3505


Tư vấn mua hàng
Ông Trịnh Phê 0989611345
08.3825.9475Đối tác

Bản đồ trực tuyến

no photo

Chi tiết tin

Ngày 24/04/2015, Công ty đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.
Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2014 với mức chia cổ tức bằng tiền mặt đạt 8%.
Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

     _ Doanh thu: 109 tỷ đồng
     _ Cổ tức: không thấp hơn lải suất huy động vốn của các ngân hàng
     _ Tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng

Tìm kiếm sản phẩm

Liên kết website

Khách hàng

  • tin phu
  • toa
  • sakata-inx
  • Buwon

Lượt truy cập


  Lượt truy cập: 57258