• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Ông Trần Vũ Hoàng 0913633825
08.3941.3505


Tư vấn mua hàng
Ông Trịnh Phê 0989611345
08.3825.9475Đối tác

Bản đồ trực tuyến

no photo

Chi tiết tin

Ngày 14/06/2016 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với mức chia cổ tức đạt 6% vốn điều lệ.
Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:
_ Doanh thu: 103 tỷ đồng.
_ Mức chia cổ tức: 10% vốn điếu lệ.
Ngoài ra Đại hội cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả như sau:
_ HĐQT gồm 4 thành viên:
               1/ Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa: Chủ tịch
               2/ Ông Vũ Đình Quân: Phó Chủ tịch
               3/ Ông Lại Văn Thông: Thành viên
               4/ Ông Trần Vũ Hoàng: Thành viên
_ BKS có 1 thành viên: Ông Trương Quang Hải


Tìm kiếm sản phẩm

Liên kết website

Khách hàng

  • tin phu
  • toa
  • sakata-inx
  • Buwon

Lượt truy cập


  Lượt truy cập: 56643