• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Ông Trần Vũ Hoàng 0913633825
08.3941.3505


Tư vấn mua hàng
Ông Trịnh Phê 0989611345
08.3825.9475Đối tác

Bản đồ trực tuyến

no photo

Chi tiết tin

Ngày 27/04/2017 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2016 với mức chia cổ tức đạt 10% vốn điều lệ.
Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:
_ Doanh thu: 118 tỷ đồng
_ Lợi nhuận sau thuế: 1,74 tỷ đồng
_ Mức chia cổ tức: 11% vốn điều lệ
Ngoài ra Đại hội cũng thông qua việc từ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty của ông Lại Văn Thông theo nguyện vọng.


Tìm kiếm sản phẩm

Liên kết website

Khách hàng

  • tin phu
  • toa
  • sakata-inx
  • Buwon

Lượt truy cập


  Lượt truy cập: 55663